Badania medycyny pracy są badaniami obowiązkowymi dla pracownika jak i dla pracodawcy.

W naszym gabinecie wykonujemy następujące badania z zakresu medycyny pracy:

 

  • orzekanie o zdolności do pracy- wstępne, okresowe i kontrolne
  • badania sanitarno-epidemiologiczne (do tzw. książeczek sanitarnych)
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie)
  • badania operatorów wózków widłowych oraz maszyn w ruchu
  • badanie pracowników pracujących na wysokości powyżej 3m
  • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich
  • badania osób posługujących się bronią w ramach obowiązków służbowych jak i na użytek prywatny
  • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące

      Rejestracja tel. 63 2497114, 695085249